Therapeutische effecten infrarood

Therapeutische effecten van LG-infrarood-warmtebestraling[1] van 8 – 10 µm bij reumatische aandoeningen:

1.) In een dubbelblind onderzoek werden oudere personen, die aan degeneratieve  osteoartritis aan de knieën leden met LG-infrarood warmtestralen behandeld. Alle patiënten, die behandeld werden, gaven aan dat de pijn met 50% verminderd was en er een duidelijke verbetering van de bewegelijkheid van de knie was opgetreden, terwijl de in placebogroep geen enkele verandering in het welbevinden werd vastgesteld. 4.)

 

II)

Het Noord-Amerikaanse National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases [2](NIAMS; een onderafdeling van het National Institute of Health, NIH[3]) benadrukt, dat  LG-infrarood-warmte de door artritis veroorzaakte pijn en ontstekingen door een intensievere doorbloeding kan verzachten, doordat de pijntolerantie van de patiënten verhoogd en daardoor de bewegingsmogelijkheden vergroot worden. De overheidsorganisatie attendeert bovendien op het feit, dat de warmtebehandeling niet door een Fysiotherapeut hoeft worden voorgenomen en zonder risico thuis door te voeren is.

 

III)

De boven geciteerde Japanse arts Sr. Yamazaki beschrijft in haar omvangrijke boek volgende casus: “Ik behandelde een 65 jarige vrouw, die aan chronische reuma en sterke pijn leed. Ze had gedeformeerde  handgewrichten en knieën. Door de LG-infrarood-warmtebestraling met een golffrequentie van 8-10 µm verdwenen de zwellingen langzamerhand en nam de pijn af. Op basis van deze ervaringen kocht de patiënte een LG-infrarood-apparaat en behandelde zich thuis zelf. De symptomen komen af en toe terug, maar de algehele toestand is duidelijk beter.” 1)

IV) Samenvatting van hoofdstuk 9 uit het boek van : Lehmann J.F., M.D:” Therapeutic Heat and Cold” 5):

1.)  LG-infrarood-warmtestralen verbeteren de elasticiteit van het collageenweefsel.

~ Weefsel, dat op 45° Celsius verwarmt werd, liet na rekking een niet- elastische verlenging van circa 0,5 % tot 0,9% zien, die ook na het opheffen van de rekking bleef bestaan.

~ De rekking van het weefsel door inwerking van warmte zou bei het werken met gewrichtsbanden, gewrichtskapsel, pezen, spieren en gewrichtsvloeistoffen, die littekens vertonen of verkort zijn, zeer nuttig kunnen zijn.

2.)  LG-infraroodwarmte vermindert de stijfheid van het gewricht

~ het doorgevoerde onderzoek toonde duidelijk aan, dat door strekking met geringe kracht een wezenlijke en duurzame verlenging  wordt bereikt, als warmte met strekken en het oefenen met de fysiotherapeut samen gaat.

~ Bij een temperatuur van 45° was er een – in vergelijking met bij 33° Celsius, was er een 20% afname met betrekking tot de stijfheid van het gewricht van een reumatoïde vinger vast te stellenr. Dat komt overeen met de subjectieve beoordeling van de verandering van de stijfheid.

3.)  LG-infraroodwarmte vermindert spierspasmen

~   Al een tijdje zag men, dat spierspasmen door warmte minder vaak optraden, onafhankelijk of ze door gewrichts- of neuropathologische  ziektes werden veroorzaakt. Dat komt door de werking van de warmte op de spindelcellen  van de primaire en afferente zenuwen en van de werking op het Golgi-peeslichaam.

4.)  LG-infraroodwarmte vermindert de pijn

~ Pijn kan door de vermindering van de begeleidende of secundaire spasmen  worden gereduceerd. Soms wordt de pijn ook veroorzaakt door ischemie ( onvoldoende doorbloeding) op basis van gespannen spieren of spierspasmen, die ook soms samen optreden. Hyperemie , door uitzetting van de bloedvaten veroorzaakt door de dieptewarmte, kan hier verzachten. Het terugkoppelingsmechanisme, waarbij de ischemie meer spasmen veroorzaakt en daardoor tot meer pijn leidt, kan zo doorbroken worden.

~ Het staat vast, dat LG-infraroodwarmte de gevoeligheid voor pijn door de directe invloed op het zenuwuiteinde in het weefsel en de perifere zenuwen.

~ Warmte kan een verhoogde endorfineproductie veroorzaken, maar ook tot het sluiten van de zogenaamde “Spinal Gate” volgens Melack en Wall, leiden. Beide voorgangen reduceren de pijn.

 

5.)  LG-infraroodwarmte verbetert de bloedsomloop en de microcirculatie

~ De verwarming van een lichaamsdeel leidt tot een reflex gestuurde bloedvatverwijding in ander lichaamsdelen. Wordt een extremiteit     verwarmt , dan verwijden ook de bloedvaten in de tegenoverliggende extremiteit.

~De verwarming van het gehele lichaam, daardoor word de lichaamstemperatuur verhoogd, leidt tot een verbeterde doorbloedingen en verwijding van de capillairen, arteriolen en venulen. Bovendien worden de bloedvaten door de verlaging van de sympathische tonus van de atrio-veneuze anastomose verwijd.

~ De verhoogde perifere circulatie ondersteunt het afvoeren van oedemen, wat bij ontstekingen, pijnbestrijding en ontgiften van belang is.

~ LG-infraroodwarmte wordt meer en meer bij beschadigingen van het zachte weefsel ingezet, om verzachting bij chronische of hardnekkige “blijvende”- gevallen  als een versnelde genezing bij recenter letsel te bevorderen.

~ LG-Infraroodwarmte     ontspant het zenuwstelsel, is rustgevend voor de spieren en zorgt voor een goed slaap.

~ Bovendien wordt de functie van de witte bloedlichaampjes verbeterd en wordt de afweer verhoogd.

~LG-Infraroodwarmte stimuleert de hypothalamus, die de productie van neurotransmitters ( zie stikstof monoxide!), die met biologische processen zoals slaap, stemming, pijngevoeligheid en bloeddruk samenhangen, aanstuurt.

~ Uiteindelijk  wordt aan de ene kant de verzorging van het bindweefsel met zuurstof en voedingsstoffen en aan de andere kant de afvoer van giftstoffen verbetert.

Casus

Een 70-jarige man met reumatoïde artritis als gevolg van acute reumatische koorts. Hij had de toxische dosis aan goudinjecties bereikt. De erytrocytbezinkingssnelheid (ESR) lag desondanks bij 125. Nadat hij iets minder dan 5 maanden LG-Infraroodwarmte had gebruikt, was zijn ESR op 11 verlaagd. “5

LG-Infraroodstraling activeert enzymen, die de vorming van stickstofmonoxide bevorderen. Stickstofmonoxide is een belangrijke biologische transmitter, die in verschillende biologische processen een belangrijke rol speelt. De functie van stickstofmonoxide (NO) werd pas in 1991 door  dr. Salvador Mondada ontdekt. Later kregen drie farmacologen: Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro en Ferid Murad voor hun onderzoek naar de functie van stikstofmonoxide in 1996 de Nobelprijs. Er zijn meer dan 10.000 klinische studies over NO. Ze staan in vaktijdschriften als American Journal of Hypertension, American Journal of Physiology, Annals of Internal Medicine, Cardiology, Circulation, Hypertension, Journal of the AMA, Journal of Immunology enz. Nieuwe onderzoeksresultaten laten zien, welke functie stikstofmonoxide in het lichaam heeft:

1.” NO ( stikstofmonoxide) zorgt dat de arteriën uitzetten en helpt zo de bloeddruk te normaliseren. Het regelt de hartslag en laat het hart sneller of langzamer slaan. Dr. Furchgott stelde vast, dat  NO als “endotheliale relaxerende factor” oorzakelijk bij het relaxeren van het hart werkt.

2.” Vrije radicalen zoals stikstofmonoxide en hyperoxide worden door de immuun-cellen als toxische afweerstoffen gebruikt om virussen en bacteriën te vernietigen; vrije radicalen worden ook ingezet om kankercellen af te doden. Stikstofmonoxide speelt dus een belangrijke rol in het immuunsysteem.

3.”  Het lichaam heeft stikstofmonoxide nodig om de wijdte van de bloedvaten en daarmee de bloedcirculatie te reguleren.

4.” Een voldoende hoeveelheid stikstofmonoxide heeft een buitengewoon positieve invloed bij artritis, ontstekingen, longziektes en op het immuunsysteem. 3)

 

Samengevat

LG-Infrarood-warmtestralen  met een golflengte van 8-10µm, als een spectrum van de warmtestralen van de zon, geven aan organische substanties op aarde vitaliserende  en regeneratieve impulsen. Ook de warmtestraling van het menselijk lichaam komt met de frequentie van deze LG-infrarode stralen overeen. Door de uit deze overeenkomst voortvloeiende “resonante absorptie” van de LG-infraroodstralen met  de warmtestraling van het menselijk lichaam treden er o.a. verbeteringen van de doorbloeding van de weefsels en organen door een verhoogde microcirculatie een versterkte ontgiftings- en afweerprestatie van het lymfatisch- en immuunsysteem, neuro-regulerende veranderingen en een verhoogde enzymactiviteit op. Het effect van de LG-Infrarode stralen is de oorzaak van het klinisch vastgestelde therapiesucces, in het bijzondere bij reumatische ziektes en andere ziektes van het bewegingsapparaat. De verbeterde stofwisseling, veroorzaakt door de LG-infrarode-stralen, ondersteunt iedere medische behandeling, inwendig of uiterlijk en langdurig positief.

Bronnen:

1) Dr. Toshiko Yamazaki M.D.: “The scientific basis and therapeutic benefits of Far Infrared Ray Therapy”, published by Sasaki kyou owner of “The human history and publishing house”, May 1987

2) CoMED Magazine Uitgave 12, 2009: “Wärme heilt” van Peter Jennrich

3) Donald M. McLeod, M.D. & Philip A. White M.D.: “Doctor`s Secrets, The Miracle of Antioxidants”,
ISBN 0-9689877-1-0

4) Journal of the American Geriatric Soc. 1992 40:23-26
5) Lehmann JF, M.D.: “Therapeutic heat and cold.” 4th edition. Williams & Wilkins Baltimore; 1990.

 

[1]  lange golf infrarood

[2]  Nationaal Instituut voor Artritis en musculoskeletaire en  huidziektes

[3]Nationaal Gezondheidsinstituut

Reacties zijn gesloten.